Strona główna - Edukacja

Edukacja

Oferujemy różnorodne formy zwiedzania, dostosowane do wieku i poziomu zwiedzających.
Dla grup zorganizowanych niezbędna rezerwacja - (22) 656 66 37


ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM
(od wtorku do piątku) po wystawie Instytutu Paleobiologii "Ewolucja na lądach" oprowadzają pracownicy IP PAN
Cena: 7 zł od osoby (opieka nie płaci)
UWAGA! Grupa powinna liczyć przynajmniej 10 osób!


LEKCJE MUZEALNE
45-minutowy wykład, tematy i terminy należy uzgadniać z przewodnikiem
Cena: 7 zł od osoby

Lekcje muzealne (45 min) dla grup młodszych

tematy:
• Ewolucja na lądach (ekspozycja muzealna)
• Wyprawy paleontologiczne na pustynię Gobi (ekspozycja muzealna)
• Tropy i skamieniałości (ekspozycja muzealna)

NOWOŚĆ! Ewolucja w morzu - oprowadzanie po nowej wystawie (30 minut)

Zapisy tylko w środy od 13.30-15.00, prowadzi p. Marek Kobryń - konspekt


Lekcje muzealne (45 min) dla grup zaawansowanych

tematy:
• Antropogeneza (wykład i prezentacja multimedialna)
• Podbój lądów przez kręgowce (ekspozycja muzealna)
• Świat dinozaurów (ekspozycja muzealna)


WARSZATY EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE (ŚRODY, CZWARTKI, PIĄTKI)
2 godziny lekcyjne zajęć – lekcja muzealna połączona z pracą pod kierunkiem animatora
Cena: 10 zł od osoby
Ograniczona liczba osób: 25

Wymagane: paczka plasteliny dla każdego uczestnika, pudełka na gotowe wyroby

Podczas pierwszej godziny warsztatów uczestnicy mają możliwość szczegółowego zapoznania się z eksponatami w ramach specjalnej lekcji muzealnej. Poszczególne spotkania mają charakter tematyczny i są dostosowywane do wieku i oczekiwań uczestników. Po zwiedzaniu ekspozycji uczniowie zapraszani są na zajęcia plastyczne.

Podczas zajęć plastycznych dzieci i młodzież tworzą własne dzieła, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zwiedzania muzeum, a także swoją nieograniczoną wyobraźnię. Podczas zajęć dodajemy uczestnikom odwagi i wiary w swoje siły, a także pokazujemy i uczymy przeróżnych technik plastycznych i sposobów kreowania.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Instytutu Paleobiologii PAN mają na celu pogłębianie szeroko pojętej wiedzy o biologii, a w szczególności o ekologii, paleontologii i ewolucji. Uwrażliwiamy ich także na sztukę, tworzenie i odkrywanie. Warsztaty plastyczne pokazują, że poprzez nieskrępowaną zabawę, otwartość i użycie swej wrażliwości poprzez kontakt ze sztuką, można szerzej i w bogaty sposób spojrzeć na świat. A następnie zbudować na nowo dawno wymarłe krainy wraz z jego mieszkańcami.Polecamy lekturę wydawnictw popularnonaukowych Instytutu Paleobiologii PAN:

Ewolucja

Redaktor: Jerzy Dzik
ISSN 1730 - 48
Biuletyn zamieszcza artykuły popularyzujące wiedzę o historii organizmów i ich środowiska, a szczególnie o uwarunkowaniach i mechanizmach ewolucyjnych przemian przyrody.

 

Rocznik Muzeum Ewolucji

Redaktor: Marcin Machalski
ISSN 1689 - 8540
W roczniku publikowane są artykuły popularnonaukowe o tematyce paleontologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisu kopalnego ewolucji biologicznej na tle przemian środowiska.


    
STRONĘ PRZYGOTOWALI:
Agnieszka Kapuścińska i Marcin Machalski
WYKORZYSTANO MATERIAŁY: Karola Sabatha,
Jolanty Kobylińskiej, Oli Hołdy-Michalskiej, Ewy Machalskiej,
Ewy Jachowskiej, Magi Korbel oraz archiwalia IP PAN