Strona główna - Historia

Historia ekspozycji paleontologicznej

W roku 1968 profesor Zofia Kielan-Jaworowska zorganizowała w salach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wystawę Dinozaury z Pustyni Gobi, prezentującą rezultaty Polsko-Mongolskich Wypraw Paleontologicznych. Wystawa była otwarta do roku 1984.

W roku 1984 Instytut Paleobiologii przejął od Instytutu Zoologii PAN sale wystawowe w części Pałacu Kultury i Nauki należące do Pałacu Młodzieży i utworzył tam dział Instytutu nazwany Muzeum Ewolucji. W roku1985 nastąpiło otwarcie stałej wystawy Ewolucja na lądach (według scenariusza Zofii Kielan-Jaworowskiej, przy współpracy Andrzeja Sulimskiego i zespołu pracowników Instytutu), na której znalazła się znaczna część okazów zebranych podczas wypraw do Mongolii.
Część ekspozycji poświęcona była zwierzętom współczesnym, zwłaszcza owadom i ptakom ze zbiorów Muzeum i Instytutu Zoologii.

W roku 2001 otwarto nową wystawę poświęconą odkryciom paleontologicznym na cmentarzysku triasowych gadów i płazów w Krasiejowie koło Opola. Ekspozycja obejmuje okazy oraz rekonstrukcje wodnych i lądowych zwierząt.

W roku 2003 wzbogacono dział antropologiczny o rekonstrukcję australopiteka „Lucy”.

W roku 2005 przeprowadzono dalszą modernizację wystawy - powstały między innymi dwie nowe rekonstrukcje szkieletów mongolskich dinozaurów – opistocelikaudii oraz tarbozaura, które wykonano w oparciu o najnowszy stan wiedzy na temat budowy tych zwierząt.

W 2009 roku została otwarta nowa część ekspozycji stałej Muzeum Ewolucji - zorganizowana z okazji 150 rocznicy pierwszego wydania O powstawaniu gatunków Karola Darwina wystawa Kto mi dał nogi? Podbój lądów przez kręgowce. Głównym eksponatem wystawy jest rekonstrukcja bagna dewońskiego z „rybopłazami” z rodzaju Tiktaalik.WYSTAWY CZASOWE


Kwiecień 2009
"Kręgowce kopalne ze zbiorów profesora Jerzego Liszkowskiego"


     - galeria >>Październik 2008
Wystawa okolicznościowa poświęcona pamięci Karola Sabatha [1963-2007]

     - galeria >>Marzec - kwiecień 2008
Fossil Art Skamieniałe dzieła natury

     - galeria >>


   

 
STRONĘ PRZYGOTOWALI:
Agnieszka Kapuścińska i Marcin Machalski
WYKORZYSTANO MATERIAŁY: Karola Sabatha,
Jolanty Kobylińskiej, Oli Hołdy-Michalskiej, Ewy Machalskiej,
Ewy Jachowskiej, Magi Korbel oraz archiwalia IP PAN