Strona główna - Wykłady

Wykłady

W muzeum odbywają się wykłady popularnonaukowe, w tym prestiżowa seria wykładów im. Romana Kozłowskiego organizowana przez profesora Huberta Szaniawskiego z Instytutu Paleobiologii PAN. Wykłady te poświęcone są aktualnym zagadnieniom paleontologii, geologii oraz biologii ewolucyjnej. Problemy te są ukazane na szerokim tle, powinny więc zainteresować nie tylko przyrodników. Wykłady są poprzedzone półgodzinnym spotkaniem towarzyskim (początek o godzinie 17.00) a zakończone swobodną dyskusją.


TEMATY WYKŁADÓW W ROKU 2013:

20 lutego 2013
Życie po ciemnej stronie Ziemi: dzisiejsze i kopalne ekosystemy chemosyntetyczne z głębi oceanicznych
- dr Andrzej Kaim (Instytut Paleobiologii PAN)


TEMATY WYKŁADÓW Z LAT 2009 - 2012:

24 maja 2012
Współczesne globalne ocieplenie – fakty i mity
-Prof. dr hab. Leszek Marks (Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego)
wykład odbedzie się w siedzbie Instytutu Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, sala konferencyjna VIp.

19 stycznia 2012
Klimat jury
- dr hab. Hubert Wierzbowski  (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie)

18 października 2011
Migracje i wymieranie a konserwatyzm niszy ekologicznej w czasie i przestrzeni
- prof. dr hab. Krzysztof Spalik (Instytut Botaniki, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego)

18 maja 2011
Nowe spojrzenie na paleobiologię fitoplanktonu mórz paleozoiku
- prof. dr hab. Józef Kaźmierczak, dr Barbara Kremer (Instytut Paleobiologii PAN)

9 lutego 2011
Przełom w rozumieniu ewolucji triasowych zwierząt
- dr Tomasz Sulej (Instytut Paleobiologii PAN)

11 maja 2010
Tropy kręgowców w zapisie geologicznym Polski
- mgr Grzegorz Niedźwiedzki

23 lutego 2010
Teorie tektoniczne w kontekście filozofii nauki
- Prof. dr hab. Jan Kutek

9 grudnia 2009
Czy człowiek to pomyłka ewolucji?
- Dr Marcin Ryszkiewicz

5 listopada 2009
Znaczenie zębów w badaniach filogenezy rekinów, czyli o gorszych i lepszych skamieniałościach
- Dr hab. Michał Ginter

22 kwietnia 2009
Rekwiem dla krzywej Sepkoskiego
- Prof. dr hab. Jerzy Trammer

11 marca 2009
Metody rekonstrukcji środowisk sedymentacji na przykładzie syluru Podola
- Prof. dr hab. Stanisław Skompski

15 stycznia 2009
Metodologia sporządzania globalnych i regionalnych map paleogeograficznych, paleolitofacjalnych i paleośrodowiskowych
- Prof. dr hab. Jan Golonka

 
  Roman Kozłowski
  prof. Roman Kozłowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRONĘ PRZYGOTOWALI:
Agnieszka Kapuścińska i Marcin Machalski
WYKORZYSTANO MATERIAŁY: Karola Sabatha,
Jolanty Kobylińskiej, Oli Hołdy-Michalskiej, Ewy Machalskiej,
Ewy Jachowskiej, Magi Korbel oraz archiwalia IP PAN